Profil

Profil

Česká sportovní a.s.

Komplexní služby v oblasti organizačního servisu, marketingu, sponzoringu ve spojení se špičkovými sportovními projekty, osobnostmi a klientskými akcemi realizované v celoevropském měřítku a dle mezinárodních standardů.

Strategické konzultace / VIP služby / návrhy prezentace značky či produktů / oslovení konkrétních cílových skupin / realizaci jednotlivých akcí komunikačního mixu.

Inovativní přístup při využití sportovních osobností v korporátní komunikaci.

  • společnost založena v roce 2001
  • leader v oblasti sportovního marketingu v České republice i v kontextu středoevropského regionu
  • organizace více než 3 desítek velkých mezinárodních sportovních akcí (Euroleague Final Four 2006 / NHL Premiere 2008, 2010 / SWATCH FIVB WorldTour 2008, 2011, 2012 / CEV Indesit Champions League 2009 / FIBA World Champinship for Women 2010 / 2012 Fed Cup Final / 2012 Davis Cup 100th Final... )

 

  • partnerství s nejúspěšnějšími českými sportovními hvězdami
  • úzké vazby na mezinárodní sportovní instituce a agentury

 

  • dlouhodobá marketingová spolupráce s Českým olympijským výborem
  • spolupráce s největšími a nejprestižnějšími firmami na domácím trhu

 

 Oznámení o přeměně listinných akcií na zaknihované a výzva akcionářům k odevzdání akcií v souvislosti s přeměnou 

Společnost Česká sportovní a.s., se sídlem Na příkopě 392/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25748521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5852 (dále „Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:

 

1)        oznamuje, že valná hromada Společnosti rozhodla dne 2. května 2017 o přeměně akcií emitovaných Společností na zaknihované akcie. O této skutečnosti byl JUDr. Sylvou Kotrbovou, notářkou v Praze, sepsán notářský zápis č. N 265/2017, NZ 291/2017;

 

2)        vyzývá akcionáře Společnosti, aby ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení odevzdali dosavadní listinné akcie Společnosti v jejím sídle, nebo i jinde k rukám člena představenstva Společnosti. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti neodevzdá, vyzve Společnost akcionáře k odevzdání akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné;

 

3)        vyzývá akcionáře Společnosti, aby si, pokud tak již neučinili dříve, v souvislosti s přeměnou akcií Společnosti na zaknihované akcie zřídili majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (bank a obchodníků s cennými papíry; seznam účastníků dostupný na na www.cdcp.cz);

 

4)        vyzývá akcionáře Společnosti, aby Společnosti při odevzdání dosavadních listinných akcií sdělili číslo majetkového účtu, na který mají být zaknihované akcie Společnosti zaevidovány.

 

Česká sportovní a.s.Partnerské společnosti:
www.tkspartapraha.cz
www.tkplus.cz

Další