Český olympijský tým

Česká sportovní se ve dlouhodobé exkluzivní spolupráci s Českým olympijským výborem a Českou olympijskou, a.s. podílí na vytvoření sponzorského poolu Českého olympijského týmu. Hlavním posláním České sportovní je realizace smluvních vztahů vůči partnerům Českého olympijského týmu.

Česká sportovní v rámci projektu zároveň vystupuje jako servisní organizace, která, kromě profesionální péče o partnerské smlouvy, spolupracuje i na organizační práci v samotném dějišti olympijských her. Aktuálně jsme připravili nabídku marketingové spolupráce s Českým olympijským týmem pro olympijský cyklus 2013-2016 (ZOH 2014 v Soči a LOH 2016 v Rio de Janeiru).

www.sochi2014.com/en/

www.rio2016.com.br/en